Κοινότητα

Το SP2ACE επιδιώκει να:

  • αναπτύξει ένα δίκτυο και μια Κοινότητα Μάθησης προκειμένου να υποστηρίξει την ανταλλαγή πρακτικών, εμπειριών και νέων ιδεών
  • δημιουργήσει και συντηρήσει μια Κοινότητα που στηρίζει τη συνεργατική μάθηση,
  • προσφέρει μαθησιακές ευκαιρίες που θα επιτρέψουν σε εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς και εκπαιδευόμενους να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους, να μοιραστούν νέες ιδέες και να προσαρμοστούν στις όποιες μαθησιακές προκλήσεις.
e

Η Κοινότητα Μάθησης SP2ACE  υποστηρίζει την ανταλλαγή πρακτικών και εμπειριών μεταξύ των εμπλεκόμενων. Είναι ένας χώρος δικτύωσης μεταξύ ανθρώπων που μπορούν να έχουν πρόσβαση σε περιστατικά-καλές πρακτικές στο Αποθετήριο Γνώσης (Knowledge Bank), να υιοθετούν αυτές τις καλές πρακτικές στις δικές τους εφαρμογές, να μοιράζονται εμπειρίες και να δημιουργούν νέους τρόπους εφαρμογής αυτων των πρακτικών. Θα μπορούσε να το δει κανείς ως ένα ‘οικοσύστημα γνώσης’ το οποίο σταδιακά θα διαμορφώσει και θα γνωστοποιήσει μια δυναμική βάση δεδομένων σε θέματα πολιτικών και παρεμβάσεων που αξιοποιούν το παιχνίδι. Η Κοινότητα Μάθησης επιδιώκει να δημιουργήσει ένα χώρο στον οποίο τα μέλη του θα κινητοποιούνται και θα ενθαρρύνονται να φέρνουν και να δοκιμάζουν νέες ιδέες. Αυτή η Κοινότητα Μάθησης λειτουργεί επίσης ως ένας ‘Οργανισμός Μάθησης’, που ενισχύει τη συνεργατική μάθηση και τη συμπαραγωγή νέας σκέψης με το “να αμφισβητούν το ρόλο των μαθησιακών συστημάτων που βρίσκονται κάτω από συγκεκριμένους στόχους και στρατηγικές” με το να αντλούν τις καλές πρακτικές από το αποθετήριο, να τις αναθεωρούν, να ανακαλύπτουν νέους τρόπους εφαρμογής, και μέσα από δράσεις συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) – ανταλλαγής και αναθεώρησης των δικών τους εμπειριών με τις πρακτικές, καθώς και με την καταχώρηση επιπλέον καλών πρακτικών, εμπλουτίζοντας έτσι το αποθετήριο με νέο υλικό.

Εγγραφείτε

και γίνετε μέλος της Κοινότητάς μας!

Θα γίνετε μέλος μιας δυναμικής ομάδας ειδικών και επαγγελματιών οι οποίοι αντιμετωπίζουν καθημερινά τις προκλήσεις για μια συναρπαστική γεμάτη κίνητρο μαθησιακή εμπειρία αξιοποιώντας το παιχνίδι.

Θα έχετε την ευκαιρία να:

  • Ενημερωθείτε για πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν την αξία του παιχνιδιού στη μάθηση.
  • Μοιραστείτε δικές σας πρωτοβουλίες με βάση το παιχνίδι με άλλά μέλη της Κοινότητας του SP2ACE (Αποθετήριο)!
  • Συμμετάσχετε σε δρώμενα που οργανώνονται σε τοπικό επίπεδο από την κοινότητά μας και να παρακολουθήσετε webinars σε θέματα σχετικά με τις προκλήσεις της μάθησης μέσα από το παιχνίδι.
  • Μοιραστείτε γνώσεις και εμπειρία με τους συνεργάτες σας, και να συζητήσετε τις προκλήσεις, εμπόδια και μαθήματα που πήρατε μέσα από τη συμμετοχή σας στο φόρουμ της κοινότητας.
  • Βρείτε και ανεβάστε ενδιαφέροντα νέα στα (Νέα, αρχεία, videos και podcasts) στην ενότητα “Ο,τι νεότερο υπάρχει”.
  • Επωφεληθείτε από τις μαθησιακές ευκαιρίες που προσφέρονται: SP2ACE Online Open Day και “Hackathon” σε βασικά ερωτήματα που αναδύονται από τις καλές πρακτικές.