Καλωσήρθατε στο SP²ACE

Περι τίνος πρόκειται

Το έργο Super Power of Play in Adult Critical Education – SP²ACE εστιάζει στο ρόλο του παιχνιδιού στην εκπαίδευση ενηλίκων.


Μάθηση
με βάση το παιχνίδι

Το έργο Super Power of Play in Adult Critical Education – SP2ACE εστιάζει στο ρόλο του παιχνιδιού στην εκπαίδευση ενηλίκων. Το έργο έχει στόχο να ενισχύσει την εκπαίδευση ενηλίκων μέσα από τη Μάθηση με βάση το παιχνίδι και το Σοβαρό Παιχνίδι ώστε να κινητοποιήσει τον εκπαιδευόμενο να συμμετάσχει ενεργά και να δημιουργήσει ένα ενδιαφέρον μαθησιακό περιβάλλον που προάγει την κριτική σκέψη και αξιόλογες μαθησιακές εμπειρίες.

H συμμετοχή είναι καίρια στην εκπαίδευση ενηλίκων. Το επίπεδο της κινητοποίησης που συνήθως δείχνουν οι εκπαιδευόμενοι όταν εμπλέκονται σε μαθησιακές διαδικασίες αντανακλά τη δέσμευσή τους και τελικά μεγιστοποιεί τα όποια μαθησιακά αποτελέσματα. Στην πραγματικότητα, η εκπαίδευση ενηλίκων γίνεται αποτελεσματική και αποκτά νόημα για τον ενήλικο, όταν αυτός βιώνει, και ικανοποιεί, μέσα από αξιόλογες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τις κυριότερες ανάγκες και προτεραιότητες που θέτει για την εκπαίδευση του.

Αν θέλετε να μελετήσετε περισσότερο σχετικά με τα Παιχνίδια και τη Μάθηση, ανατρέξτε στο SP2ACE Knowledge Bank