Ποιοί Είμαστε

Οι παίχτες του έργου

Το SP2ACE υλοποιείται από την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα και την HR Skills Experiential Learning & Human Resource Development Ltd στην Κύπρο. Αλλοι φορείς και ειδικοί στην εκπαίδευση ενηλίκων εμπλέκονται στην υλοποίηση των δράσεων του έργου. Εκπαιδευτές Ενηλίκων και επιστήμονες από το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, καθώς και ειδικοί στην παιχνιδοποίηση και στο σχεδιασμό και την αξιοποίηση παιχνιδιών , είναι ευπρόσδεκτοι στην Κοινότητα Μάθησης SP2ACE.

Γνωρίστε τους συνεργάτες

Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Η ΕΕΕΕ, είναι ένα επιστημονικό μη κερδοσκοπικό σωματείο με έδρα την Αθήνα. Πιστεύουμε ότι το κοινωνικό, οργανωσιακό και ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά μέσω της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΕΕ). Η ΕΕΕΕ επιδιώκει ενεργά να διευρύνει την επιστημονική σκέψη μέσω προγραμμάτων έρευνας και εκπαιδευτικής δράσης που λειτουργούν ως γέφυρα μεταξύ των σύγχρονων θεωρητικών προσεγγίσεων και των πρακτικών αποτελεσμάτων από τα πολυάριθμα επιτυχημένα προγράμματα που έχει υλοποιήσει. Η ΕΕΕΕ είναι μια πολύ ενεργή κοινότητα που προωθεί καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις, διαχέει τη φιλοσοφία και τις αρχές της ΕΕ, συνεργάζεται με διεθνείς ενώσεις, επιχειρήσεις, επιστημονικές εταιρείες, ινστιτούτα, πανεπιστήμια, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.

Η ΕΕΕΕ προσφέρει σεμινάρια, συνέδρια, συμβουλευτική, έντυπο & ψηφιακό διδακτικό υλικό,το επιστημονικό περιοδικό «Εκπαίδευση Ενηλίκων» και υλοποιεί προγράμματα της Ε.Ε. Η ΕΕΕΕ έχει πολύτιμη εμπειρία στη χρήση των ακόλουθων μεθόδων: Βιωματικοί και καινοτόμοι τρόποι μάθησης, Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων, Χρήση Ψηφιακής Τεχνολογίας στην εκπαίδευση, Μάθηση μέσω της χρήσης της Τέχνης.

Η ΕΕΕΕ προσφέρει στα μέλη της ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων δια ζώσης και εξ αποστάσεως και ένα επιστημονικό περιοδικό. Μέλη του Σωματείου είναι εκπαιδευτές ενηλίκων, εκπαιδευτικοί, ερευνητές, καθώς και μεταπτυχιακοί φοιτητές στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Το Σωματείο παρέχει επίσης εκπαίδευση σε μη μέλη που φιλοδοξούν να γίνουν εκπαιδευτές μέσω των προγραμμάτων «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών», καθώς και με ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση για διάφορους οργανισμούς (π.χ. Δήμους, Βιομηχανία, ΜΚΟ). Έτσι, οι ηλικιακές ομάδες-στόχοι ξεκινούν από φοιτητές πανεπιστημίου και στη συνέχεια καλύπτουν όλη τη διάρκεια της ζωής ενός επαγγελματία.

 

Website: www.adulteduc.gr

HR Skills Experiential Learning & Human Resource Development Ltd

Η εταιρεία HR Skills Experiential Learning & Human Resource Development Ltd είναι μια εταιρεία παροχής συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις  που επιθυμούν να αναπτύξουν τις Κοινωνικές/Οριζόντιες δεξιότητες των εργαζομένων τους.

Τα καινοτόμα προγράμματα βιωματικής μάθησης της HR Skills Ltd βασίζονται σε εκπαιδευτικά παιχνίδια και δραστηριότητες που διεξάγονται εντός και εκτός της αίθουσας και αξιοποιούν εξ ολοκλήρου τις βασικές αρχές εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων.

Η HR Skills Ltd έχει συνεργαστεί με εταιρείες και οργανισμούς της Κύπρου και της Ελλάδας, βοηθώντας τους (μέσα από την εκπαίδευση, καθοδήγηση και αξιολόγηση) να αναπτύξουν το ανθρώπινο δυναμικό τους,  προκειμένου αυτό να επιτύχει την ανώτατη απόδοση ώστε και η επιχείρηση να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων και εμψυχωτές  βιωματικής μάθησης με τους οποίους συνεργάζεται η HR Skills Ltd  διαθέτουν πολυετή εμπειρία  και αξιοσημείωτο ακαδημαϊκό υπόβαθρο.


Website: www.training4skills.com

icon

Οι Συνεργάτες του έργου